Verifică sursa
ta de informare

Proiectul Press Check (Verificarea surselor mass-media) a fost creat de către Asociația Media-Guard din Republica Moldova și are drept scop facilitarea efortului consumatorilor de presă de a verifica sursele mass-media din care se informează și corespunderea standardelor jurnalistice. Criteriile de verificare sunt similare celor utilizate de către diverse proiecte globale de monitorizare a presei.

EVALUĂRI.

Despre noi.

Acest proiect vine în ajutorul oricărei persoane sau organizații care are nevoie să înțeleagă cît de credibilă și transparentă este sursa media din care se informează. Evaluatorii Press Check se bazează pe date deschise, disponibile pe portalurile mass-media, evaluate în baza a 10 criterii ce țin de transparență, identitate și capacitatea redacțională de a elabora conținut propriu.

Evaluare periodică

Evaluările se vor face periodic, în baza semnalelor comunității sau a solicitărilor adresate. Conținutul evaluării ar putea fi ajustat periodic, în baza performanțelor redacționale.

Sistemul de evaluare

Cele zece criterii de evaluare supun monitorizării atât capacitățile jurnalistice ale unei redacții, cât și elementele identitare și independența redacțională.

Criterii de transparență

Este evaluat gradul de transparență al unui portal în baza informațiilor cu privire la datele de contact, a proprietarilor, managerilor, echipei, finanțatorilor.

Criterii jurnalistice

Evaluăm eforturile jurnalistice ale unei redacții, inclusiv capacitatea de a produce conținut propriu, dar și gradul de senzaționalizare a titlurilor.

Contactează-ne

Press Check implică în procesul de monitorizare experți și jurnaliști cu experiență, care vor revedea periodic rezultatele evaluărilor.Criteriile de evaluare sunt publice și identice pentru toate media monitorizate.

Ne puteți contacta pentru a sugera un portal necesar de a fi supus monitorizării. Reporterii Press Check vor analiza solicitările și vor acționa în dependență de timpul disponibil.


Exponenții redacțiilor supuse monitorizării, ne pot contacta pentru a revedea rezultatele evaluării și pentru a ajusta datele, după caz.


022-23-44-38

info@mediaguard.ngo

Chișinău, str.București, 36/2